WordPress

Kan du föreningens hemsideprogram WordPress?
Kontakta i så fall kanslisten Sylvia.