Grupper

Vi har 10 arbetsgrupper. Kvantiteten på verksamheten beror på hur många medlemmar som är intresserade och aktiva. Vill ni vara med i någon av dem, kontakta nedanstående. Bli aktiva!

.CHILDREN_HUGS


Enastående Aktiviteter / Gemenskap/Sociala träffar
Kontakt: Helen Johansson – enaaktiviteter@gmail.com, mbl 0722-677606

Enastående Lekplats / Promenad /Grillgäng
Vi hoppas bilda ett gäng som är intresserade av utomhusaktiviteter. Tanken är att träffas minst 1 gång/månad på olika ställen runt om. Man tar med sig egen fika och det man vill grilla.
Kontakt: Helen Johansson – enaaktiviteter@gmail.com – vi välkomnar andra som vill hålla i detta.
Just nu är denna grupp inkluderad i Aktivitetsgruppen men vi har förhoppningar om att bilda ett eget gäng.


Enastående Läger
Kontakt: Patrik Sjögren – patrik@fafner.cc / Kyra Landzelius – kyraland@icloud.com


Enastående Egenansvariga utan nätverk
Kontakt: vakant


Enastående Funk
För dig med barn som har någon form av funktionshinder
Kontakt: Gunilla Gränsbo – egunillag@yahoo.com


Enastående Tonår
Kontakt: vakant


Enastående Barns Öppen Förskoleverksamhet
Kontakt: Sylvia Håkansson – info@enastaendeforaldrar.se, 0734-142070


Enastående Föräldrastöd
Kontakt: Sylvia Håkansson – info@enastaendeforaldrar.se, 0734-142070
Coach: Psykoterapeut Lennart Orstadius


Enastående Engelskspråkiga /English-speaking playgroup
Kontakt: vakant


Enastående politisk opinionsbildning
Kontakt: vakant


Enastående Angry Mothers’ Production (handarbete)
Kontakt: Gunilla Gränsbo – egunillag@yahoo.com