Styrelsen bjuder in arbetsgrupperna

HEJ ALLA ANSVARIGA OCH AKTIVA I VÅRA UTSKOTT – ARBETSGRUPPER !
Detta är ett brev från styrelsens samordnade Annika och Gabriella.

Tack för att ni är med och ställer upp! Detta är ju för hela föreningen. Verksamheten växer och utvecklas hela tiden. Styrelsen ämnar förstärka samarbetet med var och en av er, för en bra dialog och delaktighet kring verksamhetens planer, budget och genomförande.

Föreningen har numera fem större och fyra mindre arbetsgrupper:

AKTIVITETSGRUPPEN – Helen J,
LÄGERGRUPPEN –Helena H, Kyra L
EGENANSVARIGA –vakant
FUNK- Gunilla G,
POLITISKA –  Carolina P
ANGRY MOTHERS – Gunilla J
KLÄDSKÄNKARGRUPPEN- uppbyggnad pågår
FÖRÄLDRASTÖD- kontaktperson : Sylvia J.
TONÅRSGRUPPEN- Gabriella G, Sandy Hall
ENGELSSPRÅKIGAS GRUPP / ÖPPNA FÖRSKOLAN- Sylvia H.

Medlemsinsatser i en ideell förening görs efter egen förmåga. Man skall vara ödmjuk och tacksam för allt som görs, inte minst det som sköts “i tid , på ett rätt sätt”. För ett framgångsrikt arbete är det viktigt att styrelsen har arbetsro, hinner samlas och får rätt underlag. Ledamöterna och vår kanslist är, precis som de flesta i föreningen, hårt belastade ensamma föräldrar. Vill vi få saker och ting gjorda är det viktigt med respekt, lyhördhet och saklighet. Hoppas ni tycker likadant. Hör av er i god tid, tack!

Ni är välkomna att kontakta oss senast 22/5 för en kort genomgång om läget i er grupp. Namnen på de ansvariga, vilka planer ni har, eventuella funderingar, åsikter, förslag. Förutom kontakterna med oss samordnare kommer ni även bjudas in till en del styrelsemöten.
Förhoppningsvis kommer vi att tillsammans kunna uträtta många fantastiska saker som kan gagna medlemmarna. Stort tack till Ann-Marie, vår enastående kanslist Sylvia och alla Er som hittills har varit med och både leder och följer utvecklingen med era insatser!
Ha en bra dag !
Hälsningar
Annika & Gabriella

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.