Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå 13-15 november 2014

Här Folkets Hus i Umeå

Här Folkets Hus i Umeå

 

Det var här vi höll till, nära Umeå centrum.

Enastående Föräldrars politiska grupp har ett nära samarbete med Stadsmissionens Pelle Ambertsson som i sin tur har ett projekt på gång som heter social mobilisering. Detta har inneburit för Enaståendes del att vi har fått hjälp att författa två ansökningar till Allmänna Arvsfonden om projektpengar för föreningens del som är tänkt att gagna vår målgrupp. Pelle kontaktade vår förening och undrade om det var någon som var intresserad att närvara på MR-dagarna. Det blev Gunilla Johansson och Sylvia Håkansson från politiska gruppen som kände sitt kall att åka upp och närvara. Uppoffringen var inte så stor, Stadsmissionen bjöd på flygbiljett, övernattning på vandrarhem och helpension i Umeå.

Mänskliga Rättighetsdagarna syftade till:

  • att bredda och fördjupa det offentliga samtalet
  • att lyfta de mänskliga rättigheterna högre upp på den politiska dagordningen
  • att utveckla samarbetet medllan frivilligorgansiationer och de myndigheter som har ett särskilt ansvar för mänskliga rättigheter
  • att erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna
  • att lyfta fram utmaningar inom mänskliga rättighetsområdet
  • att möjliggöra skapandet av nätverk

Med detta i åtanke valde vi olika föreläsningar, t ex om utsatta barn samt om kvinnotryck, för att vara bättre rustade inför kommande möten med både de medlemmar vi redan har och framtida presumtiva medlemmar. Vi har länge upplevt ett ökande behov av mer kvalificerade stödsamtal där vi som representanter för föreningen kan möta behövandes förtvivlan med hopp men också med fakta om tillvägagångssätt i olika situation samtidigt som vi själva måste vara rustade emotionellt och kunskapsmässigt att ta emot dessa personer och samtal.

 


DSC00482

DSC00480 DSC00479

Här ser vi Stadsmissionens Pelle Amberntsson tillsammans med Enastående Föräldrars Sylvia Håkansson och Gunilla Johansson. Vi ser också en representant från Göteborg EU Migrants som arbetare för att EU immigranter ska få förbättrade villkor.

Utställningen började redan på torsdagen, men Enastående var med på fredag och lördag. Vi hade med föreningsfoldrar, visitkort, vår medlemsenkät och lite artiklar som föreningen skrivit och la vårt material vid Stadsmissionens monter. Vi delade den med Göteborg EU Migrants, Kvinnosim Linköping och ………………………..

Målet för Enastående Föräldrar var dels att vi som representanter skulle kunna förkovra oss i de frågor som särskilt berör vår grupp, dels att vi skulle sätta vår förening och det jobb vi gör “på kartan” samt nätverka för att väl hemkomna ha möjlighet att genom samverkan med andra organisationer bredda vårt arbete med den politiska plattformen och dess sakfrågor. Tillsammans är vi ju alltid starkare och kan i högre grad påverka politiker och andra beslutsfattare att tillse vår grupps specifika behov.


 

Väldigt mycket folkVäldigt mycket folk Det  var två våningar fulla med utställare, föreläsare och miniseminarier och vi gick runt och nätverkade och knöt därmed värdefulla kontakter för framtida samarbete. Vi valde medvetet att gå på separata föreläsningar för att täcka så många ämnen som möjligt.

 

14-bild 2 (3) På fredag försökte vi få plats på “Barns Rättigheter i Förskolan” som tyvärr var fullsatt. Det var ju som klippt och skuret för vår verksamhet och för de fondansökningar föreningen gjort. Då gick vi istället till en föreläsning som hette “Att höras och höra till”. Den handlade om ett projekt där man jobbade med barn från förorten som fick lov att komma till Stockholms centrum och få undervisning om att sjunga där. Man ville att även förortsbarnen skulle kunna komma och uppleva Stockholms innerstad och alla vackra byggnader. Det som slog oss och som var så härligt var att man inte alls pratade om nationalitet eller religion utan alla förenades i att det var kul att sjunga. Det var det viktiga. Alla var lika värda och jobbade tillsammans. Det såg så lätt ut på något vis. Och man önskade så att vi kunde komma till den punkten i samhället i övrigt – alla är lika värda oberoende var du kommer ifrån – och alla släpper sina kulturer och mönster och jobbar tillsammans. Vad fantastiskt!

 


 

Här på föreläsning hos FritidsforumHär på föreläsning hos Fritidsforum En workshop hette “Från idé till verklighet – om ungas empowerment” given av Fritidsforum. Det handlade om hur man på fritiden kan ge förutsättningar för sociala, kulturella och demokratiska processer bland unga och hur man lokalt kan stärka livskvalitén och hur man i samspel med andra kan skapa ett liv som ger mening.

Här kravlar vi på golvet

Här kravlar vi på golvet

 Vi delade in oss i olika grupper och diskuterade vad vi deltagare trodde samhället måste satsa på för att få igång ungdomar. Vi i vår grupp tyckte:

1. Stöd till ideella föreningar (såsom Enastående Föräldrar)
– Viktigt med utbildning,ledarskap, kommunikation

2. Känna trygghet
– Bra relationer, vända svaghet till styrka

3. Dialog och få igång ungdomarnas egna initiativ – att starta ett ungdomscentrum
– Att hjälpas åt i processen och stödja ungdomarna att få igång det de är intresserade av

4. Strategiska allianser
– Nätverka, undersöka vilka lokaler och resurser som finns tillgängliga.
– Förstå/lyssna in dina allianspartners för långsiktigt arbete

5. Motverka fördomar
– Ungdomsutbyten, kunskapshöjande insater med hjälp av bra personal.

Denna workshop var rolig och passade igen väldigt bra in på Enastående Föräldrar eftersom vi är i farten med att starta ett Tonårsutskott och ville få några tips om hur man får igång ungdomarna att ta initiativ till en trygg och givande fritid. 


 

Tillsammans mot islamofobi föreläsning Föreläsningen “Islamofobins samhällskonsekvenser” sammanfattade hur islamofobin i samhället yttrar sig och uppfattas av muslimer. Det var ett intressant ämne om hur man dömer människor olika beroende på vilken status de har. Beroende på grupptillhörighet beskylls antingen den enskilde individen eller får hela kollektivet lida för en negativ händelse utförd av en person. Något att fundera över i dessa dagar minsann.

 


Vi nätverkade med bl a diskrimineringsombudsmannenVi nätverkade med bl a diskrimineringsombudsmannen De politiska sakfrågorna som vi i föreningen arbetar med aktualiserades även i allra högsta grad genom att en kontakt med personal vid Diskrimineringsombudsmannen (DO) etablerades i syfte att därigenom lobba vidare för vår största sakfråga; att ensamstående föräldrar aktivt ska kunna använda sig av diskrimineringslagen i de sammanhang det är uppenbart att diskriminering skett pga att vederbörande är ensamstående förälder. De var intresserade av att diskutera med oss och arbeta för att ensamstående föräldrar borde vara den 8:e diskrimineringskategorin. Enligt Diskrimineringslagen är det diskriminering om man behandlas illa på grund av att man:

1. Är tjej eller kille, eller om man vill eller har ändrat sitt kön – diskriminering på grund av kön.

2. Inte ser ut eller gör som killar och tjejer förväntas göra – diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

3. Är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell – diskriminering på grund av sexuell läggning.

4. Har en viss hudfärg, kommer från ett visst land eller en viss bakgrund – diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.

5. Är en person med funktionsnedsättning – diskriminering på grund av funktionshinder.

6. Har en viss religion eller tro – diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning.

7. Har en viss ålder – diskriminering på grund av ålder.

Visitkort byttes och arbetet behöver starta med att lobba vidare tillsammans. 


 

ordfrontEtt givande samtal fördes också med Ordfront förlag med vår framtida bokproduktion i åtanke för att dels få viss förståelse för hur denna bransch fungerar och dels om möjligt knyta kontakter som praktiskt och intellektuellt kan främja denna del av vårt planerade projekt så småningom.

 

 

 

 


10271568_10153129896994374_1683372029061813513_n

 

 

 

 

 

 

 

På lördagen var vi i montern en  stor del av tiden och många visitkort och broschyrer delades ut och många intressanta samtal fördes angående vår information då många var nyfikna på föreningen och dess aktiviteter. Vi fick därvidlag stort gehör för BREDDEN av våra aktiviteter – från politik till camping – och många besökare som stannade till tryckte på att vår grupp behöver en röst i media och i politiken. Man efterlyste att vi som grupp måste synas och höras och våra hjärtefrågor tas upp till debatt betydligt oftare än vad som nu görs och på ett sakligt icke-emotionellt sätt så att beslutsfattare kan ta det till sig faktabaserat och inte baserat på känslor eller på att vi tagit på oss offerkoftan.


 

The president Vi täckte upp internationella frågor genom att titta på filmen “The President” som handlade om maktfullkomliga regimer, närmare bestämt den prisbelönte kamerunske filmskaparen Jean-Pierre Bekolos film om maktkoncentration och samhällets likgiltighet. Pga kritiken av kameruns president har filmen totalförbjudits av censuren i hemlandet.

 


Diskussionspanelen

Diskussionspanelen

Detta miniseminarium hade Leila Assefi, samhällsdebatör, som moderator i diskussionspanelen där man tog upp det brännande ämnet om Euroafrikaners sociala status och hur man kan mobilisera och synliggöra den kraft och kreativitet som finns i denna grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10352193_10153129860239374_4184038579809233637_n
Ett miniseminarium i samarbete med DO och ett antal människorättsaktivister i världen upplyste om hur befolkningen på olika platser försöker försvara sin region och sin kultur mot industriell exploatering och övriga samhällets totala likgiltighet inför detta med ekonomin som enda motivation.

 

 

 


Ett mycket intressant miniseminarium hölls om könsstympning där man fokuserade på att denna tradition fortsätter att förekomma även då flickorna och familjerna bosätter sig i Europa där detta är förbjudet enligt lag. Ett omfattande informationsarbete bedrivs idag av flera länsstyrelser i Sverige för att stoppa denna tradition som skadar flickorna för livet. För att komma runt den svenska lagstiftningen åker familjen på semester till hemlandet och övergreppet sker då på rättslösa unga flickor där Sverige inte kan beskydda dem. Detta tabubelagda kvinnoförtryck i det tysta lyftes fram av både tjänstemän och av den unga artisten Mona Raukachi som inträdde med låten “Emergency call”.


 

Rädda Barnen

Rädda Barnen

Vi knöt också värdefulla kontakter med Rädda barnen. De har en Göteborgsavdelning och föreslog att Enastående Föräldrar skulle upprätta ett samarbete med dem om barnperspektivet och barnfattigdomen.

 


 

Transföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden)

Transföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden)

Vi pratade med denna Göteborgsorganisation och pratade om barnperspektivet hos denna grupp. Här tror vi att det kan finnas extra intresse för barn och ensamstående föräldrar att tas om hand av Enastående Föräldrar. FPES har jobbat mycket med värdegrund till sin förening något som vi tyckte vi borde jobba med i vår förening lite mer.

Vi nätverkade också med länspolitiker och förde fram vår målgrupps problem med ihållande fattigdom och svårigheter på arbetsmarknaden och att få ihop livspusslet. När vi tog upp frågan om de aktivt går ut och frågar hur folk faktiskt har det var det slut på pratstunden. Vi måste jobba på vår bok om levnadsöden och dela ut till dessa okunniga politiker vilket innebär att vi har mycket att jobba med i vår förening för att förändra beslutshavares synsätt på vår grupp.
1969355_10153129926004374_677176531974453879_n

 

 

 

 

 

Med detta i åtanke etablerade vi kontakt med en Göteborgsbaserad grupp som arbetar med mänskliga rättigheter på daglig basis för ett tänkt framtida samarbete i vissa frågor och sammanhang.


Rädda Barnens föreläsning om Barnfattigdomen “Bryt Barnfattigdomen” var namnet på Rädda Barnens föreläsning om barnfattigdomen. Rädda Barnen har under lång tid uppmärksammat barnfattigdomen och dess konsekvenser. Att växa upp med knapp ekonomi innebär att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har i Sverige idag.I sitt arbete anknyter man bl a till FN:s barnkonvention som t ex stipulerar varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling – artikel 27. Organisationens arbete mot barnfattigdom innefattar också påverkansarbete och i detta kan Enastående Föräldrar etablera ett samarbete för större tyngd i samhällsdebatten.

Föreläsning hos Rädda barnen

Föreläsning hos Rädda barnen

 “Vem lyssnar på barnen?” var ytterligare en föreläsning arrangerad av Rädda Barnen där nästan 25.000 barn berättar i deras undersökning “Ung Röst” om hur de upplever att de inte får sina rättigheter tillgodosedda. Många vittnar om stress, oro, mobbning och att vuxenvärlden inte lyssnar. Något som stod ut i enkäten är att barn vill ha mer inflytande och kunna påverka frågor som rör dem själva. Detta tar vi med oss till uppstarten av Tonårsutskottet i Enastående Föräldrar.

Rädda Barnen har många publikationer som nu finns hos oss

Rädda Barnen har många publikationer som nu finns hos oss

 


 

Efter många långa men intressanta föreläsningar, workshops och nätverkande var det avslutning i den stora aulan. Landshövdingen och politiker från Göteborg pratade om vikten av att fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna. Vi själva välkomnar vi att mässan kommer att hållas i Göteborg nästa år och hoppas att Enastående Föräldrar kommer att fortsätta vara en del av detta viktiga evenemang.


Därefter blev det en mycket häftig konsert med ett fantastiskt Göteborgsband, Xenia Kriisin, och samiskan Maxida Märak med sin jojk, rap och politiska budskap.som tillhör Musiker mot rasism som spelar för mänskliga rättigheter.


MR-dagarna var slut och Enaståendes representanter gick på Tapas Restaurang. Det var en liten mysig restaurang på Storgatan. Till historien hörde att Sylvias kamera slank ur väskan och på söndagen när hon trodde att hon hade listat ut var detta hade hänt var restaurangen stängd. Hon ringde dem på måndagen från Göteborg och kameran hade hittats och skickades av självaste TapasPetter till henne i Göteborg gratis och hon lovade att rekommendera denna fantastiska restaurang till alla som besöker Umeå. Härligt med ärliga människor!!Det hanns med en fantastisk promenad på söndag morgon. Vädret var bra och älven lockade med sitt lugn. Det fanns en lång strandpromenad och en stadspark med många vackra, gamla hus att titta på. Vi förälskade oss verkligen i Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014.


Med dessa fantastiska dagar bakom oss inser vi att vi i Enastående Föräldrar behöver bli en stark och kunnig röst i debatten för mänskliga rättigheter och mot diskriminering av ensamstående och deras barn.

Vi var enormt glada att ha varit på dessa dagar och känner att det är viktigt för vår förening att vara närvarande vid den här typen av evenemang. Vi blev sporrade att fortsätta vårt idoga arbete med mer kunskap i ryggen samt med en första etablerad kontakt med flera presumtiva framtida samarbetspartners för att få en bredare plattform att agera från. Endast då kan vi komma närmre vårt slutmål: en bättre och mer jämställd vardag såväl ekonomiskt och juridiskt som hälsomässigt och socialt för vår intressegrupp.

Ensamstående föräldrar behöver en stark och kunnig röst i debatten och vi i politiska gruppen ämnar vara denna röst!

Gunilla Johansson och Sylvia Håkansson
november 2014

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.