Hur behandlar lägerarrangörer medlemmars identitet/sekretess?

Hur behandlar lägerarrangörer medlemmars identitet/sekretess?

Ny ordning hur detta ska gå till:

Arrangören ringer alla deltagare och kollar om det är ok att personuppgifter visas upp inför gruppen som ska åka på det speciella lägret. Vi uppmanar er deltagare som får/fått plats på läger att själva kontakta arrangören med eventuella önskemål vad för information andra får se: exempelvis endast förnamn och ett privat mobilnummer.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.