Enkät Lägerverksamheten

Enkät Lägerverksamhet

Denna enkät kommer att användas som ett underlag för oss när vi planerar läger framöver. Om det är någon fråga du saknar så var vänlig och skriv till den längst ner på sidan. Tanken med den här informationen är att vi i lägergruppen skall få feedback för att se om våra tankar rörande lägerverksamheten överensstämmer med medlemmarna i stort. Vi uppskattar om ni tar er tid och skickar in enkäten senast den 14/11.

Lägergruppen består av Helena – helenatobias@hotmail.com, Annika – annika.johansson68@yahoo.se, patrik – patrik@fafner.cc

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.