Enkät Föräldrastöd

Enkät föräldrastöd

Vi planerar att låta psykoterapeut Lennart Orstadius köra några gånger föräldrastöd med oss. För att kunna planera upplägget vill vi veta vilka frågor ni är intresserade av och ålder på era barn.
 • 1. BETEENDEFOSTRAN

  - Att uppmärksamma och uppmuntra positiva beteenden - Gränssättning och konsekvent uppföljning av barnets beteenden - Ignorera eller avleda
 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 2. PROBLEMLÖSNING OCH KONFLIKTHANTERING

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 3. ATT FÖREBYGGA FRAMTIDA BETEENDEPROBLEM

  - Hur lär man barnet att ta ansvar?
 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 4. ÖKAD TILLSYN OCH KUNSKAP OM VAD BARNET GÖR OCH BEFINNER SIG

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 5. REGLER OCH KONSEKVENSER UTANFÖR HEMMET

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 6. KONTAKTER MED SKOLAN OCH SKOLFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 7. HUR GÖR MAN NÄR ENS BARN HAR SVÅRT MED VÄNNER ELLER ÄR MOBBAT?

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 8. HUR SKYDDAR MAN SITT BARN MOT ALKOHOL OCH DROGER?

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 9. HUR INRÄTTAR MAN GODA LÄXLÄSNINGSRUTINER?

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 10. HUR INRÄTAR MAN GODA MAT- OCH SOVRUTINER?

  - Hur lär man barnet att ta ansvar?
 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 11. HUR GÖR DE FLESTA MED VECKOPENG?

  - Kräver man något i gengäld?
 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 12. KÄNNER MAN SIG PRESSAD AV ÅLDERSMÅLSTOLPAR NÄR MAN JÄMFÖR ANDRA BARN OCH LÄSER OM DESSA?

  - Vilka är de viktigaste målstolparna?
 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.
 • 13. RELATION TILL PAPPAN

 • 0-3 år3-7 år7 år och uppåt 
  Add a row
  Om denna fråga är intressant för dig sätt åldern på ditt barn i rätt kolumn.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.