Betalningssida via PayPal

Betalningar via Paypal upphör nu!

Föreningen avslutar nu betalningar via Paypal.

Betalningar görs till Pg 932906-1.

Glöm inte namn och för vad betalningen avser!
Medlemsavgift för 2016 är 210 kr.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.