Betalningar via Paypal upphör nu!

Föreningen avslutar nu betalningar via Paypal.
Vi ser istället över en ev. anslutning till swish och meddelar er då det fungerar.

Betalningar sker som tidigare till
Pg 932906-1. Göm inte namn och för vad betalningen avser.

Ni underlättar för oss – om ni inte betalar flera saker på samma inbetalning och
om vi slipper att skicka ut betalningspåminnelser. Och slipper att kvitta.

Mvh Styrelsen