Bassholmen 9-15/7

Det finns ett par platser kvar på vårt veckoläger på Bassholmen. Kontakta patrik@fafner.cc om du är intresserad.