Styrelsehelg 2-3/7 2016

Har du något förbättringsförslag som du vill att vi ska ta upp under vår styrelsehelg, så mejla den till föreningsmejlen eller någon av oss – se under “Kontakt” – senast 30/6. Vi kommer att inrikta oss på att ge förutsättningar för genomförandet av årets Verksamhetsplan med tillhörande budget. Det handlar till största del om att få bättre förutsättningar för ett utökat medlemsengagemang under trevliga former i stöd-, intresse- och arbetsgrupper. Att därigenom knyta medlemmarna närmare varandra och samtidigt utöka vår verksamhet. Vi kommer även att se över hur vi bättre informerar och tar hand om våra nya medlemmar, så att de snabbare blir inkluderade.
Med vänlig hälsning
/Styrelsen