Shop of Win-win 21/5 – inställt

Det blir ingen Shop of Win-win nu på lördag, pga sjukdom.
De fina och ideella krafter som ordnar butiken till mångas glädje, önskar återkomma så snart det är möjligt.