Ny Styrelse efter extra årsmöte 24:e April

Då styrelsen som valdes den 19.e Mars på grund av avhopp inte längre var stadgeenlig så hade vi ett extra årsmöte den 24:e April där en ny styrelse tillsattes.

Den nya Styrelsen består av:

Ordförande: Helena Hårder
Vice ordf.: Patrik Sjögren
Kassör: Malin Rudolph
Sekreterare: Elisabeth Bladh
Ledamot Ingrid Ribelli
Ledamot: Rosa Baran
Ledamot: Fatemeh Amiri
Suppleant: Elisabeth Cederlund
Revisor: Petra Ollstig
Revisor: Kia Jungbark
Valberedare: vakant, vi tar gärna emot intresseanmälan från medlemmar som kan tänka sig detta så att vi kan tillsätta en valberedning på nästa medlemsmöte

Vi tackar för förtroendet och hoppas på någon liten hjälp från er alla med det praktiska – något litet – för möjlighet till ett fantastiskt verksamhetsår!

Vi vill inrikta oss på att stärka vår grundverksamhet, dvs. nätverkande till stöd för Ensamstående föräldrar och projektet från Allmänna Arvsfonden.