Vakans i styrelsen

Det har blivit en vakans i styrelsen och vi kommer att kalla till extra årsmöte för att fylla denna vakans. Vi återkommer snarast med datum och mer information.