Vi välkomnar den nya styrelsen

Föreningen har haft sitt årsmöte och vi hälsar den nya styrelsen välkomna. Den består av:

Ordförande

Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande  
Nina Strandman
Kontaktuppgifter: nina@enastaendeforaldrar.se,

Kassör
Jill Olofsson
Kontaktuppgifter: jill@enastaendeforaldrar.se,

vakans/er