Glöm inte årsmötet den 19 februari

Kallelse till

 Årsmöte  2016

 Föreningen Enastående Föräldrar

Löndag den 19 mars kl. 11:00-15:00

Södra Allégatan 1B, nära Järntorget.

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Dagordningens godkännande
 6. Verksamhetsberättelse 2015
 7.  Ekonomisk berättelse 2015
 8. Revisionsberättelse 2015
 9. Beslut om ansvarsfrihet 2015
 10. Verksamhetsplan 2016
 11. Budget 2016
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17.  Medlemsavgift 2017
 18. Inkomna motioner
 19. Övriga ärenden
 20. Mötet avslutas

 

Anmälan senast 6/3 2016 till föreningens email: kansliet@enastaendeforaldrar.se

Vid anmälan ange även behov av barnvakt (antalet barn, ålder) samt ev allergier.

Tag på barnen efter väder då det är möjligt att ha kul på en lekplats.

Det bjuds på en lättare lunch under mötet.

Medlemsfrågor och motioner är välkomna att skickas senast 6/3 till email: styrelsen@enastaendeforaldrar.se

Viktigt att tänka på för att ha rösträtt måste medlemsavgift för 2016  vara inbetald i god tid.

 

Välkomna!   /Styrelsen