OBS Klädskänkningen flyttat datum

Nytt datum för klädskänkning “Shop of Win-Win”:

Söndagen 6 mars kl 14-16 i föreningslokalen

För er som undrar kan vi inte garantera utbudet.
1. Kartongerna är förseglade och öppnas inte förrän dagen innan klädskänkningen. (Detta för att garantera att inget försvinner)
2. Vi kan inte råda över utbudet utan det är vad vår sponsor får tag i som bjuds ut.