Rätt information till valberedarna

Det smög sig in ett fel i en av adresserna till valberedarna. Här kommer rätt information

Valberedningen
Valberedningen skulle gärna vilja ha in intressenter för posterna till styrelsen. De vill gärna ha besked från medlemmar som kan tänkas ställa upp att sitta i styrelsen, men de vill också gärna ha in rekommendationer på personer ni tycker skulle passa i styrelsen. Viktigt att tänka på för ett styrelseuppdrag är att man förstår, och följer, de demokratiska principerna som föreningar i Sverige utgår ifrån, att detta är ett ideellt uppdrag och att man i styrelsen måste utgå ifrån en likabehandling rörande medlemmar och dess barn. Styrelsens uppdrag är att förverkliga det som medlemmarna bestämmer och ett styrelseuppdrag handlar därför inte så mycket om att bestämma som att genomföra de kollektiva beslut vi tar. Valberedningen kommer att kontakta de som är intresserade, de som de tror skulle passa, och de som medlemmarna rekommenderar, för att intervjua dem om hur de tänker sig att de skulle hantera uppdraget. Därefter gör de sin rekommendation till årsmötet där medlemmarna bestämmer vilken ny styrelse de vill ha.
Patrik Sjögren, e-post patrik@fafner.cc
Peter Widerberg, e-post peter_widerberg@hotmail.com