Medlemsmöte med fest 2016-01-09 kl 15.00

1-julbild hemsida 3 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Enastående föräldrar i Göteborg

VÄLKOMNA TILL MEDLEMSMÖTE – MED FEST!

När: 2016-01-09 kl. 15.00
Var: Alktivitetshuset – Majornas Samverkanförening – Karl Johans torg 1.
Dvs. mellan Karl Johansskolan och fotbollsplanen – rött enplans-hus.

För att ge oss tillfälle att lära känna varandra lite bättre och våra förväntningar på föreningen så börjar vi 2016 med ett medlemsmöte med efterföljande fest. Vi önskar ha en medlemsstyrd förening med högt i tak och en härlig verksamhet som vi tillsammans skapar med gemensamma krafter.

Vi vill helst att ni anmäler er till info@enastaendeforaldrar.se – så snart ni vet att ni kommer och hur många av era barn ni har med er – så vi kan ordna med barnvakter och planera mat – så det räcker till alla. Såklart helst med några dagars framförhållning, så att vi hinner med! Men ni är alltid välkomna att dyka upp!

Vi behöver några fler till en fest-fixar-grupp, som förbereder den efterföljande festen. Ett trevligt sätt att lära
känna varandra och en möjlighet att få bidra till en happening. Ange ditt intresse i anmälan samt om ni eller era
barn har special-kost.

Mötet:
Den nya styrelsen kommer kort att presentera sig och sina ansvarsområden.

Vi går igenom bordlagda frågor från tidigare möten – inkl. motioner från det ordinarie årsmötet.

Vi sätter oss in i vad det 2-åriga projektet innehåller – med förväntat bidrag från Allmänna Arvsfonden.
Projektet består av tre delprojekt:
1. Lots – till stöd i myndighetskontakter, inkl. kunskap om våra och barnens rättigheter.
2. Aktiv fritid
3. Berättelser från perifirin – berättar- & skrivar-grupper.
Om du sedan tycker att det här låter spännande och skulle vilja ingå i något av delprojekten, så kan du anmäla dej direkt på mötet.

Vi vill även se över allas våra förväntningar på föreningen inför det nya verksamhetsåret, som underlag till vår verksamhetsplan. Så att vi kan vara säkra på att vi prioriterar rätt saker och har de utskott och förutsättningar som vi behöver.

Övriga frågor.

Fest: med förtäring och trevligt umgänge.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!