Information om nya styrelsen

Hej alla enastående medlemmar!

Vi är tacksamma för och uppskattar förtroendet att få bilda en ny styrelse. Våra olika bakgrunder och erfarenheter ser vi som positivt och bidrar till styrelsens kompetens och arbete. Vi har bland annat som mål att öka demokratin och medlemsantalet i föreningen. Samarbetet inom den samt mellan föreningen och externa samarbetspartners, ska vi också försöka förbättra.
Det ska vara tryggt och roligt att vara medlem i Enastående Föräldrar. Välkomna att kontakta oss!

Mer information om styrelsen finns under rubriken Kontakt

 

Ordförande  
Helena Hårder
E-post: Helena@enastaendeforaldrar.se
 
Kassör
Malin Rudolph
E-post: Malin@enastaendeforaldrar.se
 
Sekreterare
Elisabeth Bladh
E-post: Elisabeth@enastaendeforaldrar.se
 
Ledamot
Linda Dyrendahl
E-post: Linda@enastaendeforaldrar.se
 
Ledamot
Martin Backsell
E-post: Martin@enastaendeforaldrar.se
 
Suppleant
Jannica Albrecht
E-post: Jannica@enastaendeforaldrar.se