Introduktionsdag hos Allmänna Arvsfonden för vårt projekt “Från Ensamstående till Enastående”

logo arvsfondenINTRODUKTIONSDAG FÖR PROJEKTLEDARE – ALLMÄNNA ARVSFONDEN

17 september 2015 Stockholm

 

Det var en innehållsrik och intressant dag, med många ( 60 ) olika projekt som presenterades och diskuterades. Vi var tre representanter, Marie och jag från styrelsens sida och Sylvia som författare, och som vi sade där hade vi ingen officiell projektledare än.

Efter registrering informerade pressansvarig Stefan Berg om dagens program. Alla välkomnades varmt välkomna. Detta är den 28:e introduktionsdagen i raden och många Arvsprojekt har idag blivit kända och bidragit till förändringar i Sverige.: BRIS, Lugna Gatan, Cirkus Cirkör, färdtjänsten, personlig assistens, barnbidraget, Friends m många fler.

Enhetschef Hans Andersson presenterade Allmänna Arvsfonden som i samarbete med Kammarkollegiet förvaltar och ansvarar för pengar som kommer in från dödsbon. Det är 7 ledamöter som på regeringens beställning delar ut medel till olika organisationer och projekt. Besluten är noga genomtänkta och stort fokus ligger på nyskapande, utvecklande idéer inom ideella verksamheter som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionshinder. Allmänna Arvsfonden följer upp projekten även efteråt. Under alla dessa 28 år har man delat ut arvsmedel till 1720 projekt, ca hälften av projekten lever vidare. En film visades om årets guldkorn 2014, om 3 lyckade och högt levande projekt. Filmens avslutande mening var ”Har du också en ide som kan förbättra samhället?”.

Pressansvarige informerade och tipsade om hur man på bästa sätt blir en ambassadör för Allmänna Arvsfonden i samband med projektarbetet. Varje projekt är unikt och det är viktigt att man som t ex talesperson är väl beredd inför medie och andra förfrågningar.

Deltagarna fick se kort presentation av 2 projekt. Leif Nilsson från Heby AIF berättade och visade film om hur Robbans bmx och skatehall med ramp blev till. Mia Nygren från Stockholm Gospel (Bromma Gymnasiet) hade med sig både bildmaterial och tre sångare som arbetar med att vidareutbildar andra i verksamheten.

Intressant fråga som dök upp och diskuterade om hur man egentligen kan mäta t ex ungdomarnas ökade självkänsla i samband med utvärderingen av projektet. Det kom även på tal att det är lätt att nå och kontinuerligt få stöd av handledarna under projektens gång.

Vi fick även information om hur man skapar rutiner för ekonomi och redovisning, om granskning och revisorsanvisningar av två medarbetare som ansvarar för controllerfunktion.

Efter lunch arbetade deltagarna i små grupper om 4-5 projekt. Denna stund gav en välbehövlig möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte med handledarens hjälp.

Många var redan igång, med etablerade strukturer, organisations- och handlingsplaner samt ett väl uppbyggt apparat och engagerat folk.

Årsrapport, sammanställning, ansökan om fortsättningsstöd, uppdatering av aktivitetsplan har diskuterats.

Vår arbetsgrupp bestod av representanter för följande Arvsprojekt:

-Samverkan mellan skolan, landsting och socialtjänsten kring barns psykiska hälsa för tidigare insatser och föräldrastöd, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

-Kulturmöten i naturlandskap: Ensamkommande barn får kunskaper på Hörjelgården, Höör

-Brukarkraft- Resurscentrum för brukarmedverkan och brukarstyrda brukarrevisioner, Verdandi Stockholm

-Familjehemscentraler, Familjevårdens Centralorganisation (FaCo), Rengsjö

-Från Ensamstående till Enastående, Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

Allmänna Arvsfonden är en unik organisation och det kändes hedrande att ha fått deras uppmärksamhet kring föreningens projektplaner. Föreningen arbetar vidare och önskemålet är att kunna starta ”på riktigt” så snart förutsättningarna är skapade och projektledaren är på plats.   //