Grattis!

logo arvsfonden

Hej Kära Medlemmar !

 

 

 

Efter många vändor och många timmars mödosamt arbete som sträcker sig ända till 2011 har vi äntligen fått ja till vår ansökan till Allmänna Arvsfonden.

-” Projektet ”Från Ensamstående till Enastående” har behandlats, vi har fått positivt besked och vidare planering förbereds.

 

Grundtanken med projektet är att stödja en socialt utsatt grupp att i större utsträckning känna till sina rättigheter och utifrån detta formulera sina behov och önskemål.

Projektet består av tre delprojekt som ska bekämpa och synliggöra det utanförskap som ensamstående föräldrar och deras barn befinner sig i:
1) Lots och föräldrastöd
2) Kreativ fritid för barns rättigheter och utveckling.
3) Berättelser från periferin
Projektet fokuserar på ett antal verksamheter som riktar sig till gruppen ensamstående föräldrar och deras barn som helhet. Grunden för de olika delprojekten är ett arbetssätt där föräldrar och barn deltar aktivt i att formulera problem, analysera problemen och tillsammans utveckla handlingsplaner för förändring. Deltagarna i stor grad är med och utformar projektets aktiviteter. Frivilligt arbete är tänkt att från början vara en viktig del i projektet för att successivt kunna driva delar av projektet vidare.
Vi avser att arbeta aktivt under projektets gång på olika sätt för att projektet ska bli en integrerad och långsiktig verksamhet i vår organisation.
Projektet är unikt på det sättet att det tar ett helhetsgrepp på ensamstående föräldrar och deras barns situation och att utgångspunkten så tydligt är mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Vidare information meddelar vi efter sommaren.

Vänliga hälsningar

Styrgruppen/Styrelsen
___________________________________________________