Enastående Föräldrars Facebooksida ang Föräldraförsäkringen

pins

Köp du också en knapp! Endast 10 kr/st. Vi skickar till dig. Det är lätt att beställa via paypal.

 

 

Hur är det med jämställdheten i Sverige? Blir allt så jämställt som man hoppas? Har politikerna koll? Följ vår intressanta Facebooksida angående en av Enastående Föräldrars stora frågor; den individualiserade föräldraförsäkringen.

Gå gärna in på följande länk som också numera finns bland våra länkar till höger och följ våra debattartiklar. Vi har några ihärdiga medlemmar som skriver flitigt i denna fråga. Tack till alla som kämpar för att få ut de ensamståendes röst!

https://www.facebook.com/pages/Individualisera-inte/182348168631795