Några beslut från styrelsemötet 2014-06-15

  1. Den årliga stora ansökan till Social Resursförvaltning är inne. Vi jobbar även på en projektansökan till Allmänna Arvsfonden vars text är klar och revideras just nu.
  2. Vi har med vår revisor Svens stöd gått över till bokföringsprogrammet Visma, vilket kommer att innebära smidigare uppdateringar och uppföljningar. Styrelsen förbereder månatliga rapporteringar för ett bättre budgetarbete samt tydliga riktlinjer kring kassörens och kanslistens uppgifter och ansvarsfördelning.
  3. Föreningen har köpt in kylboxar som underlättar hanteringen av mat både på läger och aktiviteter. Stora tält har köpts in i dagarna tack vare positivt svar om stöd från Social Resursförvaltning. En fantastisk nyhet som öppnar vyerna och kommer garanterat att glädja stora och små!
  4. Planeringen inför hösten pågår för fullt. Vi står inför en spännande höst. Medlemmarna som har tonåringar har kontaktats av samordnarna för Tonårsutskottet.
  5. Utskotten och arbetsgrupperna kommer att bjudas in på styrelsemöten, först är Lägerutskottet i september. Styrelsen samarbetar med utskottet kring texten för arrangörshandledning och lägerutvärdering.
  6. Information har lagts ut på hemsidan som en blogg på första sidan och under fliken Verksamhet – Läger där lägerdeltagare kan gå in och se rutinerna för hantering av känsliga personuppgifter.
  7. Vår förra ordförande Ann-Marie avtackades för sina insatser och kanslisten Sylvia efter ett år av hårt arbete.

Trevlig Sommar!!!