Dagordning för medlemsmötet 24 maj kl 15.00-17.00

Test av bil och bilbarnstol innan mötet är inställt pga för få deltagare, men ni är välkomna att skriva upp er på en lista till söndagen och komma till ProCars verkstad och testa er bil gratis inför sommaren.

DAGORDNING

Vi börjar med 3 X 15 minuters info från våra inbjudna gäster-ProCar,NTF,Dr Kamuran akutläkare (detta kommer eventuellt videofilmas till hemsidan)

1. MÖTETS ÖPPNANDE

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

3. VAL AV JUSTERINGSPERSONER OCH RÖSTRÄKNARE

4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNIG

5. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

6. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

7. INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Vi tackar våra barnvakter för vintern och våren och välkomnar dem efter sommaren igen.

8. INKOMNA MEDLEMSFRÅGOR

9. MÖTETS AVSLUTANDE