Resultat av Enkät Levnadssituation 2014

Enkät Levnadssituation sammanställning.sid1Enkät Levnadssituation sammanställning, sid 2