Viktigt att fylla i våra enkäter

Vi får ofta förfrågningar om hur det ser ut bland våra medlemmar. Vilken ekonomisk standard de har, hur de mår, vad som är ett genomgående problem och så vidare.
För att bilda oss en uppfattning och beskriva vår situation lite bättre för omvärlden har vi gjort nedanstående enkät. Ju fler som fyller i desto bättre är det.
Det är bra för oss att ha ordentligt med fakta när vi söker fondmedel inför läger också.
Politiska gruppen är också i full gång att söka projektpengar för ett antal projekt, faktiskt. Bland annat har vi förhoppningar om att kunna få EU-pengar till att jobba mer med diskrimineringslagen och få in ensamstående med barn i denna lag. Vi hoppas också kunna få igång någon slags hemsysterverksamhet. Det är naturligtvis viktigt att vi kan peka på hur förhållanden ser ut bland våra medlemmar och därför hoppas vi att så många av er som möjligt fyller i denna enkät som naturligtvis är helt anonym.

Hoppas att ni har några minuter så har i juletider att fylla i enkäten.

Enkäten finns på hemsidan under feedback. Men ni kan klicka på länkarna här nedan.

http://enastaendeforaldrar.se/enkat-levnadssituation/

Den andra enkäten är för er som är intresserade av att deltaga i en föräldrastödscirkel kanske redan till våren med psykoterapeut Lennart Orstadius. Han har mångårig erfarenhet av arbete på BUP. Vi hade tänkt oss cirkeln i diskussionsform, men vi vill veta vilka ämnen som intresserar er och ni som tänker deltaga vilken ålder era barn är. Det här kan bli en väldigt bra grupp och Lennart är taggad!!

http://enastaendeforaldrar.se/enkat-foraldrastod/

Tack för att ni läst detta och hoppas ni vill medverka!
Skicka gärna in dessa nu i december så att vi kan börja sammanställa.